Cita Online
SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Etats d`ànim
Anorèxia i Bulímia
Depressió postpart
Procés de dol
Ansietat
Fòbia Social
Habilitats socials
Problemes de Parella

tristesa, plor excessiu,malenconia, pensaments negatius, irritabilitat, sentiments de culpa…